Onze-Lieve-Vrouwstraat 3-5 2380 Ravels
  014 65 85 63   info@wzc-ravels.be

Waar kan ik terecht met opmerkingen?

Een goede communicatie voorkomt problemen en misverstanden. Al onze medewerkers zijn steeds bereid om uw vragen te beantwoorden. Een verblijf in een WZC vergt zoveel afspraken dat een open communicatie hierin een hulp kan zijn, zowel in het WZC als voor de bewoners van de assistentiewoningen.

 

De bewoner van een assistentiewoning kan steeds terecht bij de sociale dienst of de directie.

 

Op elke zorgafdeling draagt een hoofdverpleegkundige de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse zorg en de werking op de afdeling. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kan u deze met haar bespreken. Indien er andere disciplines bij betrokken zijn, kunnen zij ook geïnformeerd of bevraagd worden.

 

De directie is dagelijks aanwezig en staat open voor uw suggesties of opmerkingen .

 

Het WZC beschikt tevens over een gebruikersraad. Deze raad is samengesteld uit bewoners en vormt een advies- en overlegorgaan voor alle aspecten van de dagelijkse werking van het WZC. Alle bewoners of familieleden kunnen agendapunten aangeven.  Ze worden besproken op de tweemaandelijkse vergadering.

In het suggestieboek kunnen vragen, opmerkingen of suggesties 24u/24u genoteerd worden. De directie beantwoordt deze dan zo snel mogelijk en zal persoonlijk contact met u opnemen.

Tijdens een evaluatiegesprek, ongeveer 2 maanden na de opname, zal een medewerker van de sociale dienst een gesprek voeren met de bewoner en/of de familie. Zowel de kwaliteit van de zorg, de animatie, … als de extra diensten (kapper, pedicure,…) komen aan bod.

Tevredenheidenquêtes  worden 2-jaarlijks afgenomen.  Door middel van vragenlijsten peilt het WZC naar de tevredenheid van de cliënten.  Uitgaande van resultaten, bijkomende opmerkingen en suggesties willen wij onderzoeken op welke wijze de werking nog beter kan uitgebouwd worden.

Terug naar overzicht