Onze-Lieve-Vrouwstraat 3-5 2380 Ravels
  014 65 85 63   info@wzc-ravels.be

Bouwproject (update februari 2021)

Start bouwwerken (update 23 april 2021)

Op 22 maart ging de aannemer van start met de graafwerken. Deze worden in de loop van de week afgerond. Vooral ter hoogte van de O.L.Vrouwstraat werd nogal wat steenpuin gevonden in de grond. Dit is ondertussen afgevoerd. Verder verliepen de graafwerken volgens plan. Eind deze week wordt gestart met de bouw van de ondergrondse parkeergarage.

(Bekijk eveneens de foto's via de katern 'Media' )

Vroeger verloop van de bouwwerken

Ondanks de coronacrisis werd in 2020 naarstig verder gewerkt aan de voorbereiding van de start van het nieuwbouwproject. In het najaar werd het aanbestedingsdossier gefinaliseerd en gepubliceerd. Net voor de jaarwisseling werd het bouwproject toegewezen aan DCA nv uit Beerse. Ondertussen is de administratieve voorbereiding volledig afgerond en het financieel plan goedgekeurd.

Dit betekent dat op 15 maart de bouwwerken effectief van start zullen gaan. Ter voorbereiding van de start wordt de werf de komende weken ingericht en ondertussen is het gebouw uitgezet op de bouwsite. Zonder weerverlet of onvoorziene vertragingen zullen de bouwwerken op 15 juni 2023 worden afgerond.

Van de Vlaamse Regering hebben we de goedkeuring ontvangen om met ingang van 1 juli 2023, 36 bijkomende woongelegenheden uit te baten waarvan 2 woongelegenheden centrum voor kortverblijf, 5 woongelegenheden centrum voor oriënterend kortverblijf, 8 woongelegenheden rust- en verzorgingstehuis, 19 woongelegenheden rusthuis en 2 woongelegenheden voor mantelzorgers. Naast deze erkende woongelegenheden komen er 24 nieuwe assistentiewoningen bij en wordt een restaurant met zaal gebouwd. In nauwe samenwerking met de gemeente wordt tevens een gemeentezaal gebouwd. Tot slot worden in de nieuwbouw de nodige technische ruimtes, een volledig nieuwe keuken en een ondergrondse parkeergarage voorzien.

Dit nieuwe aanbod komt bovenop de bestaande 29 assistentiewoningen, de drie woongelegenheden centrum voor kortverblijf, de 64 woongelegenheden rust- en verzorgingstehuis en de 24 woongelegenheden rusthuis.

Via deze pagina op de website kan u de komende twee en half jaar de voortgang van de bouwwerken volgen. We zullen op deze pagina regelmatig nieuwe informatie en foto’s plaatsen.

Het bestuur, de directie en medewerkers kijken alvast uit naar de start van de bouwwerken.

Bob Van de Putte, 16 februari 2021

Lees meer

Start bouwwerken  (update februari 2021)

Ondanks de coronacrisis werd in 2020 naarstig verder gewerkt aan de voorbereiding van de start van het nieuwbouwproject. In het najaar werd het aanbestedingsdossier gefinaliseerd en gepubliceerd. Net voor de jaarwisseling werd het bouwproject toegewezen aan DCA nv uit Beerse. Ondertussen is de administratieve voorbereiding volledig afgerond en het financieel plan goedgekeurd.

Dit betekent dat op 15 maart de bouwwerken effectief van start zullen gaan. Ter voorbereiding van de start wordt de werf de komende weken ingericht en ondertussen is het gebouw uitgezet op de bouwsite. Zonder weerverlet of onvoorziene vertragingen zullen de bouwwerken op 15 juni 2023 worden afgerond.

Van de Vlaamse Regering hebben we de goedkeuring ontvangen om met ingang van 1 juli 2023, 36 bijkomende woongelegenheden uit te baten waarvan 2 woongelegenheden centrum voor kortverblijf, 5 woongelegenheden centrum voor oriënterend kortverblijf, 8 woongelegenheden rust- en verzorgingstehuis, 19 woongelegenheden rusthuis en 2 woongelegenheden voor mantelzorgers. Naast deze erkende woongelegenheden komen er 24 nieuwe assistentiewoningen bij en wordt een restaurant met zaal gebouwd. In nauwe samenwerking met de gemeente wordt tevens een gemeentezaal gebouwd. Tot slot worden in de nieuwbouw de nodige technische ruimtes, een volledig nieuwe keuken en een ondergrondse parkeergarage voorzien.

Dit nieuwe aanbod komt bovenop de bestaande 29 assistentiewoningen, de drie woongelegenheden centrum voor kortverblijf, de 64 woongelegenheden rust- en verzorgingstehuis en de 24 woongelegenheden rusthuis.

Via deze pagina op de website kan u de komende twee en half jaar de voortgang van de bouwwerken volgen. We zullen op deze pagina regelmatig nieuwe informatie en foto’s plaatsen.

Het bestuur, de directie en medewerkers kijken alvast uit naar de start van de bouwwerken.

Bob Van de Putte, 16 februari 2021

 

Uitbreiding woonzorgcentrum en assistentiewoningen (update sept 2018)

Ons huidig aanbod zal worden uitgebreid met een nieuwbouw bestaande uit 24 assistentiewoningen, 36  wooneenheden in het woonzorgcentrum, een zaal met bijhorend lokaal ten behoeve van de gemeente, een cafetaria en restaurant, een keuken, technisch- logistieke ruimtes en een parkeergarage.

Van de 24 nieuwe assistentiewoningen worden er 15 gebouwd met twee slaapkamers (65m²) en 9 met één slaapkamer (55m²). Alle assistentiewoningen hebben een balkon met zicht op de Grote Baan of de O.L. Vrouwstraat. Verder wordt voldoende ruimte voorzien om mekaar te kunnen ontmoeten.

De nieuwe kamers van het woonzorgcentrum hebben een netto oppervlakte van 28m² . Iedere individuele kamer heeft een eigen sanitaire cel met douche. Verder zijn de kamers voldoende ruim om naast het slaapgedeelte een woonhoekje te creëren. Twaalf kamers vormen een leefeenheid. Op elke leefeenheid wordt één tweepersoonskamer voorzien. Naast de individuele kamers plannen we per leefeenheid een aantal gemeenschappelijke ruimtes zoals een eet- en leefruimte met buitenterras en kitchenette alsook een gemeenschappelijke badkamer en voldoende ruimtes voor het zorgpersoneel.

Ter voorbereiding van de realisatie van de nieuwbouw is er het voorbije anderhalf jaar heel wat voorbereidend werk verricht. Zo heeft de gemeente in de zomer van 2017 de nieuwe chalet in gebruik genomen. Na de ingebruikname werden de oude lokalen achter het gemeentehuis afgebroken. Deze ingreep was noodzakelijk om de oude elektriciteitscabine te vervangen door een nieuwe die elders op het domein werd ingepland. Hierdoor kan de oude cabine worden afgebroken en wordt er extra ruimte gecreëerd voor het nieuwbouwproject. Tot slot werd er ook een archeologisch onderzoek uitgevoerd op onze site.

In tegenstelling tot de oude plannen worden de bestaande assistentiewoningen en het huidige woonzorgcentrum niet onmiddellijk  afgebroken maar wel verfraaid. Dit brengt ons totaal aanbod na realisatie van de nieuwbouw op een totaal van 53 assistentiewoningen en 127 woongelegenheden woonzorgcentrum (waarvan 5 kamers kortverblijf).

 

Hoe ziet ons toekomstig huis eruit?

We vinden het heel belangrijk om te streven naar een open huis. Een huis dat niet alleen licht en ruimte biedt voor onze bewoners, hun familie en medewerkers maar ook openstaat voor alle inwoners van Ravels en omstreken. Vanuit die optiek hebben we gekozen voor een samenwerking met het Gemeentebestuur van Ravels, een samenwerking die wij trouwens als zeer positief ervaren. Zowel het restaurant als de cafetaria zullen de interactie met de inwoners van de gemeente stimuleren. Verder loopt door het gelijkvloers van het nieuwe gedeelte een dorpsstraat waar mensen mekaar kunnen ontmoeten.

Naast een open huis met het nodige licht en de nodige ruimte willen wij ook een huis uitbouwen dat betaalbaar blijft voor iedere inwoner van de gemeente. We streven er dan ook naar om toekomstige prijsstijgingen tot een minimum te beperken. Vanuit het gedachtengoed van de Gasthuiszusters van Turnhout - de oprichtsters van ons huis – willen we tenslotte goede, warme, aangepaste maar ook betaalbare zorg aanbieden.  

 

Timing

De bouwaanvraag voor het nieuwe project zal in de loop van september – oktober 2018 worden ingediend. We hopen onze bouwvergunning rond de jaarwisseling te ontvangen. In 2019 zal de bouw administratief worden voorbereid en een aannemer worden aangesteld rekening houdend met alle wettelijke procedures en termijnen. We willen de eerste steen eind 2019, begin 2020 leggen. De bouw zelf zal ongeveer drie jaren in beslag nemen wat betekent dat we het nieuwe gebouw begin 2023 in gebruik kunnen nemen.

Bob Van de Putte
Algemeen directeur