Onze-Lieve-Vrouwstraat 3-5 2380 Ravels
  014 65 85 63   info@wzc-ravels.be

Op welke financiële of andere tegemoetkomingen heb ik recht?

Tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THaB)
Wie heeft hier recht op?
De Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden is een uitkering voor personen die minstens 65 jaar oud zijn en een toestand van verminderde zelfredzaamheid hebben.
Het bedrag voor de THaB is in eerste instantie afhankelijk van uw graad van zelfredzaamheid. Deze wordt bepaald aan de hand van 5 categorieën. Of u dan ook recht heeft op dat (maximum)bedrag, wordt bepaald aan de hand van het inkomen (pensioen, interesten,… ).

Indien u niet aan alle voorwaarden voor een THaB voldoet, maar een beperkte zelfredzaamheid heeft om u te verplaatsen, kan er een parkeerkaart aangevraagd worden.
Via het medisch dossier moet een duidelijke transfer- of verplaatsbeperking beschreven worden.


 • De THaB is een maandelijkse tegemoetkoming. Het bedrag wordt mede bepaald door de toegewezen categorie door de controlearts van de overheidsdienst.

Waar kan u terecht voor de aanvraag?
De aanvraagdocumenten zijn te verkrijgen via het OCMW of de mutualiteit. De sociale dienst van het OCMW/de mutualiteit/het WZC kan u bijstaan in het aanvragen of invullen van de documenten.

Voor meer info kan u terecht op volgende website: http://www.handicap.fgov.be • Wie heeft hier recht op?
  De zorgverzekering is een maandelijkse uitkering om de niet-medische kosten te vergoeden en beperkt zich niet tot leeftijd.
  Het is gericht op personen die nood hebben aan mantelzorg voor het verrichten van huishoudelijke taken of die persoonlijke hulp nodig hebben in de thuissituatie.
  Uw zorgkas zal uw dossier onderzoeken en uw zorgafhankelijkheid evalueren alvorens de uitkering toe te kennen.
  Als bewoner van het WZC heeft u automatisch recht op deze tegemoetkoming.

 • Het maandelijkse bedrag bedraagt €130.

Waar kan u terecht voor de aanvraag?
Voor de aanvraag dient u zich te richten tot uw mutualiteit.
Als bewoner van het WZC, zal de sociale dienst dit automatisch aanvragen voor u.

Financiële waarborg OCMW
Wie heeft hier recht op?
Personen waarbij de middelen ontoereikend zijn om de verblijfskosten in het WZC te betalen, kunnen een aanvraag doen voor een waarborg bij het OCMW.
Zij zullen uw dossier onderzoeken.
Wanneer uit het onderzoek blijkt dat er onvoldoende financiële middelen zijn, kan het OCMW overgaan tot het toekennen van een waarborg aan het WZC voor die bewoner.


 • Wanneer u een waarborg toegekend krijgt, zullen de verblijfskosten met eigen middelen worden betaald en aangevuld worden door het OCMW.
  In de gemeente Ravels en Arendonk wordt er bij ontoereikendheid van financiële middelen   tot op heden nog een tussenkomst van de kinderen gevraagd. In enkele gemeenten, zoals Turnhout en Oud-Turnhout, wordt er geen bijdrage meer gevraagd aan de kinderen.

Waar kan u terecht voor de aanvraag?
Voor een aanvraag voor een waarborg, dient u zich te richten tot het OCMW van uw laatste domicilie.

Andere tegemoetkomingen
Voor specifieke tussenkomsten (sociaal telefoontarief, elektriciteit en gas, incontinentieforfait mutualiteit,…) kunt u zich best richten tot de sociale dienst van het OCMW, de mutualiteit, het WZC,…

Terug naar overzicht